Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 18 januari, 2022 - 19:15Uppdaterad: onsdag, 19 januari, 2022 - 11:37

Föreslår åländskt ansvar för smittsamma sjukdomar

Åland föreslås fortsättningsvis ha ansvaret för bekämpningen av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur.

I samband med införandet av välfärdsområden i riket förs vissa av statens och kommunernas uppgifter över till de nya områdena.
I riksregeringens förslag till ändring av den 30 paragrafen i självstyrelselagen vill man ha en formulering som inte påverkas av kommande förvaltningsreformer i riket.

Dessutom föreslås en ny sista punkt till paragrafen där man ger den landskapsmyndighet på Åland, som ansvarar för hälso- och sjukvården, det vill säga ÅHS, en rättslig grund för att ha vissa uppgifter som hör till rikets lagstiftningsbehörighet.

Ändringarna har man sedan tidigare kommit överens om i samband med totalreformen av självstyrelselagen. De föreslagna ändringarna avses träda i kraft så fort som möjligt efter riksdagsvalet år 2023.

Justitieministeriet har begärt in ett utlåtande från Ålands landskapsregering om förslaget.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »