Publicerad: torsdag, 9 juli, 2020 - 14:25Uppdaterad: torsdag, 9 juli, 2020 - 15:44
  • Sammankomster med över 500 personer kan dock ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus om säkerheten kan garanteras. Arkivfoto.

Förbud mot större sammankomster i augusti

Landskapsregeringen förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 personer som ordnas inomhus eller utomhus på Åland under hela augusti månad.

Finlands regering har preciserat sina riktlinjer om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster från och med den 1 augusti 2020. Utgående från dessa anvisningar beslutar landskapsregeringen att förbudet träder i kraft även på Åland.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 personer kan dock ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten kan garanteras.

Detta beslut är nödvändigt för att fortsätta bromsa spridningen av sjukdomen skriver landskapsregeringen i beslutet.