Publicerad: tisdag, 7 april, 2020 - 14:38Uppdaterad: tisdag, 7 april, 2020 - 17:40
  • Foto: Ann-Christine Karlsson, ÅRTV

Förbud mot att sälja ekologiskt kött

Två åländska företag har fått förbud mot att sälja kött som ekologiskt eftersom de saknar certifiering för ekologiska varor enligt EU-direktiv.

Det handlar om företag som köper in ekologiskt kött och antingen bearbetar eller paketerar om köttet och sedan säljer det vidare. När landskapsregeringen noterade detta informerade man företagen. Eftersom ingen ansökan om att anslutas till det ekologiska registret har kommit in var landskapsregeringen tvungen att besluta om förbud säger lantbruksinspektör Tina Danielsson vid landskapets jordbruksbyrå.

-Det är sällan sådant här händer, de flesta företagen är med i registret redan. Det är dock förståeligt att nya aktörer inte tänkt på det och då brukar vi kontakta dem och be dem att gå med, säger hon.

För att få marknadsföra de bearbetade eller ompaketerade produkterna måste de vara under ekologisk kontroll så att spårbarheten kan säkras. Man måste bland annat säkerställa att konventionella och ekologiska produkter inte blandas eller förväxlas under hanteringen av köttet.