Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: söndag, 5 februari, 2023 - 11:36Uppdaterad: söndag, 5 februari, 2023 - 11:36
  • Det är förändringar i kollektivtrafiken från och med måndag. Arkivbild.

Förändringar i kollektivtrafiken från och med måndag

Från och med måndag 6 februari blir det vissa förändringar inom kollektivtrafiken.

Hållplatser har nu satts upp på delar av Västra linjens nya sträckning och vissa förändringar har gjorts i bussturlistorna för Järsölinjen, Östra linjen och Västra linjen.

Den nya förlängda linjesträckningen för Västra linjen via Möckelö och Sviby längs Flygfältsvägen och Norra Svibyvägen norrut och Kasbergsvägen söderut har nu fått nya busshållplatser på Kasbergsvägen/Svibyvägen.

Linjesträckningen har ändrats i centrum så att Västra linjen kör från Nygatan via Strandgatan upp längs Styrmansgatan till Ålandsvägen, istället för att köra via Skarpansvägen till Ålandsplan.

Även andra tidsändringar har gjorts i bussturlistorna för 2023.Ändringarna gäller Järsölinjen, Östra linjen och Västra linjen. Anpassningarna har gjorts för att bättre anpassas till skolornas tider.

De uppdaterade turlistorna finns här.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »