Publicerad: tisdag, 31 mars, 2020 - 13:48Uppdaterad: tisdag, 31 mars, 2020 - 17:10

Föräldrar önskar skolmat trots distansundervisning

En vädjan om att skolmat borde ordnas även för barn som just nu har distansundervisning har seglat upp bland åländska föräldrar på sociala medier.

Frågan kommer att tas upp under eftermiddagens skolledningsmöte där bildningsdirektören och alla stadens skolor deltar. Men eventuella lösningar på frågan kan tidigast presenteras imorgon, enligt Terese Flöjt vid Stadskansliet i Mariehamn, som betonar att man värnar om både smittskyddet och att alla barn ska ha det bra.

Enligt skoldirektörerna för Norra och Södra Ålands högstadiedistrikt har de inte blivit uppvaktade i det här ärendet. Cecilia Johansson som är skoldirektör för Norra Åland menar att all elevvård är igång och att socialkanslierna har kontakt och samarbetar för att fånga upp eventuella problem, samt att det finns möjlighet till speciallösningar.
- Vi följer de direktiv som finns just nu och skolan är endast skyldig att ordna skolmat åt de elever som har rätt till närundervisning, säger Mathias Eriksson, skoldirektör för Södra Åland.

- Åland kan bättre, säger Laura Vauras, föräldrar med distansundervisade barn. Hon har mejlat stadens skoldirektör i hopp om att skolorna själva ska gå ut med en fråga till vårdnadshavarna om man är i behov av skolmat eller om man kan fixa det på egen hand. Hon är rädd för att många föräldrar inte själva vågar väcka frågan.