Publicerad: onsdag, 9 oktober, 2019 - 12:52
  • Besvären till HFD kompletteras nu med den miljökonsekvensbedömning som gjorts för en Föglötunnel. På bilden en illustration hur en tunnel kunde dras.

Föglötunnelns MKB kompletterar besvär till HFD

Den nya miljökonsekvensbedömning som företaget FS Links gjort om en Föglötunnel skickas nu in som ett komplement till Högsta förvaltningsdomstolen till det besvär som två markägare redan skickat in.

Marcus Måtar som företräder markägarna har författat skrivelsen. Måtar skriver att landskapsregeringens MKB som utreder broar, vägar och färjfästen är bristfällig bland annat för att man inte utrett tunnelfrågan i samband med MKB:n och att den brister på så många sätt att beslutet att godkänna vägplanen borde anses olagligt och borde upphävas.

HFD:s avgörande om besvär är av betydelse för avtalet för den elhybridfärja som landskapsregeringen beställt. Enligt avtalet med Finnferries och Ansgar kan landskapsregeringen utan vite säga upp avtalet om inte HFD lämnat ett besked före den första november.