• Besvären till HFD kompletteras nu med den miljökonsekvensbedömning som gjorts för en Föglötunnel. På bilden en illustration hur en tunnel kunde dras.
Publicerad: onsdag, 9 oktober, 2019 - 12:52

Föglötunnelns MKB kompletterar besvär till HFD

Den nya miljökonsekvensbedömning som företaget FS Links gjort om en Föglötunnel skickas nu in som ett komplement till Högsta förvaltningsdomstolen till det besvär som två markägare redan skickat in.

Marcus Måtar som företräder markägarna har författat skrivelsen. Måtar skriver att landskapsregeringens MKB som utreder broar, vägar och färjfästen är bristfällig bland annat för att man inte utrett tunnelfrågan i samband med MKB:n och att den brister på så många sätt att beslutet att godkänna vägplanen borde anses olagligt och borde upphävas.

HFD:s avgörande om besvär är av betydelse för avtalet för den elhybridfärja som landskapsregeringen beställt. Enligt avtalet med Finnferries och Ansgar kan landskapsregeringen utan vite säga upp avtalet om inte HFD lämnat ett besked före den första november.

 

Fler Nyheter

"Oprecist, orealistiskt dyrt och dubbla budskap": Gunell och Sjögren kritiserar regeringsprogrammet

Camilla Gunell (S) och Katrin Sjögren (L) intervjuas av Felix Quarnström
- Min första reaktion är att det kanske inte är de stora visionernas regeringsprogram, säger Katrin Sjögren, Liberalerna, om det regeringsprogram som idag presenterades.

Turlistorna finns på nätet

Nu finns turlistorna för skärgårdstrafiken för 2020 att tillgå.

Avvikande turlista för Odin i morgon

M/S Odin har avvikande turlista i morgon onsdag 11 december på grund av blåsigt väder.

Tunnel och ändrad kommunreform i regeringsprogrammet

Nina Smeds har läst regeringsprogrammet
Upphandlingen av elhybridfärjan avbryts och kortruttsprojektet för västra Föglö avbryts till förmån för en tunnel. Nu går landskapsregeringen ut med att man vill bygga en tunnel, inte bara utreda. Och Töftöfärjan ska ersättas med en bro till Vårdö.

Finland har en ny regering

Nyhetsnotisen i ljudformat
President Sauli Niinistö utnämnde Sanna Marins regering till ny regering för landet i dag. Före det hade Niinistö godkänt regeringen Antti Rinnes avgång.

Grundlagsutskottet godkände 0,47 procent

Nyhetsnotisen i ljudformat
Riksdagens grundlagsutskott godkände idag det vilande lagförslaget gällande nytt ekonomiskt system för Ålands självstyrelse.

Thörnroos vald till lantråd

Nyhetsnotisen i ljudformat
Veronica Thörnroos är Ålands nya lantråd, det röstade lagtinget om i dag. Thörnroos valdes med 22 röster.

Centrumplanen ska göras om

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Stadsutvecklingsnämnden återremitterade delgeneralplanen för centrum till tjänstemännen som nu ska ta fram ett nytt förslag.

Narkotikapåverkad körde mellan Saltvik och Mariehamn

Nyhetsnotisen i ljudformat
En man körde narkotikapåverkad från Saltvik till Mariehamn och döms nu av tingsrätten.