Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 december, 2010 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Föglöbor kläckte idéer

Fler barnfamiljer, en bilverkstad, en VVS-företagare! Det är några förslag som kom upp när Föglö bjöd in kommuninvånarna till ett idékläckarmöte. Avsikten var att få idéer inför en revidering av kommunens näringspolitiska program från år 2002. Enligt kommunens näringsombud Maria Svedmark gav mötet många idéer som i första hand näringsnämnden ska granska närmare. De handlar om allt från inflyttning och distansarbete till entreprenörskap och utveckling av primärnäringarna. Endast 14 personer kom till mötet som alla Föglöbor var inbjudna till.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »