Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 4 juli, 2019 - 07:06
  • Föglö kommunstyrelse godkände en del av kortrutten. På bilden Föglös kommunkansli. Foto Bengt Hannus.

Föglö godkände del av kortrutt

Föglös kommunstyrelse ger sitt stöd för vägplanen mellan Sommarö och det nya färjfästet i Hastersboda.

Vägplanen har tagit fram av landskapsregeringen och är en del i projektet kortrutten i skärgårdstrafiken. Vägplanen finns till påseende just nu.

Kommunstyrelsen har ett påpekande och det gäller ett område i hamnen där fullmäktige har tagit beslut om att en det även ska anläggas en småbåtshamn. Det området är under detaljplanering och kommunstyrelsen anser det är viktigt att vägplanen och detaljplanen anpassas efter varandra så att dessa inte blir motstridiga.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »