Publicerad: måndag, 14 januari, 2019 - 11:49
  • Många skogsägare har redan lämnat in förnyelseplaner för skogen. Arkivfoto: Tony Nordlund.

Flera inkomna förnyelseplaner för stormskador

Ett trettiotal förnyelseplaner för stormskador har redan kommit in till landskapsregeringen från skogsägare runt om på Åland.

- Det kommer säkert komma ett hundratal till, säger skogsbruksingenjör Henrik Pettersson på landskapets skogsbruksbyrå och menar att det mest har kommit anmälningar från personer som har skog i anslutning till större vägar.

En förnyelseplan är en anmälan om hur stor areal en skogsägare vill avverka och var träden finns. Egentligen måste planerna godkännas av landskapet innan man får avverka, men för att försnabba processen får skogsägare börja avverka så fort planen för stormskador har lämnats in, alltså utan godkännande.

- Vi försöker godkänna dem så fort som möjligt, men det innebär förstås en ökad risk för att till exempel fornminnen far illa, men det är svårt att hinna kolla upp allt eftersom att skogsägarna vill börja avverka så snart som möjligt, säger Pettersson.

Han menar dock att kulturbyrån har extra insatta resurser för att undersöka och göra bedömningar ifall något finns i farozonen.