Publicerad: onsdag, 14 augusti, 2019 - 07:05Uppdaterad: onsdag, 14 augusti, 2019 - 07:43
  • Flera gartuarbeten kommer att märkas i Mariehamn i höst. Arkivfoto Ulf Weman

Flera gatuarbeten i Mariehamn i höst

Under hösten utförs ett flertal gatuarbeten i Mariehamn som kan påverka framkomligheten för trafikanterna.

Genvägen kommer att få nya vatten och avloppsledningar och arbetet påbörjas vecka 34 och beräknas vara klart i november. På Norragatan mellan Ålandsvägen och Västra Esplanadgatan ska en trottoar förnyas, arbetet påbörjas i augusti och beräknas vara klart till mitten av oktober. Parkstigen kommer att få nya vatten och avloppsledningar, arbetet pågår från augusti till november. Även Tussilagogränd kommer att påverkas när gatan får ny asfalt vecka 33 till 34. Bland de redan pågående gatuarbetena på Havsgatan och Neptunigatan så beräknas arbetet på Neptunigatan vara avslutat till månadsskiftet augusti-september medan arbetet på Havsgatan beräknas pågå till slutet av september. Utöver de meddelade gatuarbetena får ytterligare ett antal gator i staden förbättrad asfaltsbeläggning under hösten. Det här meddelar samhällstekniska avdelningen i Mariehamns stad i ett pressmeddelande.