Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 17 mars, 2023 - 06:01Uppdaterad: fredag, 17 mars, 2023 - 06:14

Fler tog examen från lycéet – yrkesgymnasiet på samma nivå

Under förra året utexaminerades drygt 160 personer från Ålands yrkesgymnasium medan siffran för Ålands lyceum var drygt 140 personer.

- De utexaminerade från Ålands lyceum ökade med 12 personer i jämförelse med året innan medan antalet utexaminerade från Ålands yrkesgymnasium var på ungefär samma nivå, skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, i en rapport

Vid de bägge skolorna var könsfördelningen bland de som tog examen relativt jämn, kvinnorna var dock något fler på lycéet och fler män tog examen från yrkesgymnasiet.

Förra året avbröt 72 personer sina studier på gymnasienivå. På Ålands lyceum var det merparten kvinnor som avbröt sina studier medan männen var i majoritet på Ålands yrkesgymnasium.

Från Högskolan på Åland utexaminerades 69 personer under förra året, där nästan en tredjedel var studeranden som kom från orter utanför Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »