Publicerad: måndag, 23 september, 2019 - 14:36
  • Badhuspaviljogen i Badhusparken i vinterskrud. Foto Nina Smeds

Fler sittplatser vid Badhusberget

Området Badhusberget i Mariehamn ska förbättras. Stadens infrastrukturnämnd godkände nyligen ett förslag som innebär utökade stockbord och bänkar, förnyade sopkorgar och förnyade trafikskyltar. Det här ska finansieras med nämndens tillgängliga budgetmedel.

I dagsläget är sittplatserna få, efter att flera stockbord vandaliserats eller ruttnat sönder, och sopkorgarna är öppna.

Den ursprungliga motionen lämnades in av fullmäktigeledamöterna Anders Holmberg (ob) och John Holmberg (lib). I den föreslogs även utökad parkeringsyta och ett utsiktstorn, något som dock inte omfattades i det förslag som igår godkändes.