Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 1 december, 2010 - 07:43Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Fler nya bostäder byggdes i fjol

Det byggdes 229 nya bostäder på Åland i fjol, en ökning med tolv procent jämfört med året innan. Ökningen skedde i Mariehamn där bland annat fyra nya flervåningshus byggdes medan bostadsbyggandet på landsbygden och i skärgården avtog något. Enligt uppgifter från Åsub var antalet nybyggda bostäder i fjol det näst högsta på 18 år. Däremot minskade den totala volymen av nybyggen på Åland med tio procent under år 2009, detta eftersom det byggdes färre industri- och lagerbyggnader och offentliga byggnader.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »