Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 11 mars, 2019 - 06:47
  • Mångfalden bland arter är hotad. På bilden syns Tullarns äng i full grönska. Foto Tua Åström

Fler arter än någonsin hotade

Var nionde art är i dag hotad i Finland och siffran har ökat sedan föregående bedömning.

Hela en tredjedel av alla fågelarter hotas. Det skriver Miljöministeriet och Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.

Den främsta orsaken till hotet mot Finlands arter är att deras livsmiljöer minskar och försämras.

Förändringarna i skogsmiljön är den mest betydande orsaken till att arter blir utsatta. Orsakerna till förändringarna är vanligtvis skogsförnyelse och bristen på gammal skog, högresta träd och död ved.

Den näst vanligaste orsaken till att arter blir utsatta är att livsmiljöerna växer igen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »