Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 1 mars, 2018 - 11:29Uppdaterad: torsdag, 1 mars, 2018 - 11:30
  • På måndag diskuterar stadsutvecklingsnämnden planförslaget för Södra Lillängen där 41 nya bostäder planeras. Karta från Mariehamns stad
  • En lada i grått trä fungerar som förebild när staden planerar hur husen i Södra Lillängen kan se ut i framtiden. Illustration: Mariehamns stad.
  • Kedjehusen som planeras i området har två våningar och kan vara enfamiljsbostäder eller parhus. Illustration: Mariehamns stad.

Fjärrvärme snällast mot miljön

Fjärrvärme är det bästa valet för miljön. Det visar en utredning som stadens miljösamordnare Ulf Simolin gjort på uppdrag av stadsutvecklingsnämnden.

I samband med framtagandet av en stadsplan för Södra Lillängen i Ytternäs begärde nämnden en miljöutredning gällande alternativ till energiförsörjning för de 41 nya bostäder som planeras i området. Utredningen visar att fjärrvärme är det bästa valet, men alternativet är beroende av att fjärrvärmesystemet byggs ut och optimeras genom rökgaskondensering på biopannorna, en metod där man kyler ner rökgaserna så de kondenseras och frigör värme som sedan kan tas om hand. Om man har en tillräckligt effektiv värmepump som drivs av produktionsspecificerad förnybar el kan det alternativet vara lika bra som fjärrvärme.

På stadsutvecklingsnämndens nästa möte ska förslaget till stadsplan för Södra Lillängen diskuteras. Stadsarkitektkansliet konstaterar att staden vid ärendets fortsatta behandling bör ta ställning till om man i köpeavtalen eller stadsplanen ska införa krav på att de framtida fastighetsägarna måste ansluta sig till stadens fjärrvärmenät.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »