Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 april, 2010 - 13:18Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Fjällfisket i kris i Skärgårdshavet

Fjällfisket i Åbolands skärgård är i kris. Vid Åbolands fiskarförbunds årsmöte nyligen konstaterades att knappt 100 ton fjällfiskefångster under fjolåret är det sämsta någonsin. Det största problemet är avsaknaden av fisk och att sälar och skarvar konkurrerar med yrkesfiskarna. Det här skriver tidningen Fiskarposten. De viktigaste arterna är abborre, gös och sik, som alltså minskat kraftigt. Däremot ökade strömmingsfångsterna under fjolåret i Åboland. Också på Åland har de två senaste åren varit dåliga för fjällfisket, säger Ålands fiskarförbunds verksamhetsledare Fredrik Lundberg.- Vi har färre skarvar, men betydligt mer sälar än i Åboland, sedan har fiskens reproduktion varit dålig, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »