Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 21 november, 2023 - 05:56Uppdaterad: tisdag, 21 november, 2023 - 07:43
  • Ingegerd Hanses från KST och Cita Nylund från Fixtjänst

Fixtjänst har överförts till KST – verksamhetsledaren hoppas på ökat samarbete

Den 1 november överfördes sysselsättningsverksamheten Fixtjänst från Funktionsrätt Åland till Kommunernas socialtjänst, KST.

Verksamhetsledare Cita Nylund säger att överföringen hör ihop med den nya socialvårdlagen från 2021 som säger att sysselsättning enligt socialvårdslagen är kommunernas ansvar. Att man överförts till KST innebär inte några större förändringar för klienterna eller personalen i nuläget. 

-En fördel är att jag som verksamhetsledare kan fokusera på att utveckla verksamheten eftersom administrationen sköts av KST, säger Cita Nylund.  
Nylund hoppas att överföringen en till KST ska öka möjligheterna till olika former av samarbeten. 

  -Vi vill gärna samarbeta med den offentliga sektorn för att få fler arbetsplatser för personer med nedsatt arbetsförmåga, säger Cita Nylund.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »