Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 15 december, 2016 - 10:55

För fiskekvoterna till HD

Det är synnerligen oroande att jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors tolkar självstyrelselagen så att man inte behöver förhandla med landskapet om fiskekvoterna.

Därför tänker landskapsregeringen föra frågan till Högsta domstolen. Ministeriet menar att man har rätt att besluta om fördelningen av fiskekvoterna mellan Finland och Åland, medan landskapsregeringen menar att det krävs förhandlingar. HD får ge utslag i tolkningen av självstyrelselagen ifall inte ministeriet ändrar sig, skriver landskapsregeringen i ett utlåtande över förslaget till fördelning av fiskekvoterna. Ett förslag som inte godtas förutom när det gäller strömmingen. Torsken är inte fördelad, men det vill landskapsregeringen också ha med.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »