Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 oktober, 2021 - 16:17Uppdaterad: onsdag, 27 oktober, 2021 - 17:33
  • Firman döms till samfundsbot medan vd:n får 70 dagsböter för att ha dumpat asfalt i naturen.

Firma och vd döms för asfaltsdumpning

En schaktfirma döms av Ålands tingsrätt för två fall av miljöförstöring till en samfundsbot på 10.500 euro.

Vd:n för bolaget döms för samma brott till 70 dagsböter om 133 euro, totalt 9.310 euro. Firman och dess vd ska också betala brottsofferavgift på 800 euro respektive 80 euro.

En erkännanderättegång hölls förra veckan då det framkom att man mellan 2018 och mars 2020 lämnat uppbruten asfalt som innehållit stenkolstjära i naturen i Jomala, på en plats som inte var godkänd för asfaltsmottagning. En del av asfalten grävdes ner som markutfyllnad utan att någon miljögranskning först gjordes.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »