Publicerad: fredag, 25 september, 2020 - 14:47Uppdaterad: fredag, 25 september, 2020 - 17:13
  • Rosengårds tillbyggnad skjuts upp. Foto Malin Lundberg

Finström ser över investeringar pga ekonomin

Byggstarten av äldreboendet Rosengårds utbyggnad i Finström kommer inte att kunna starta i år som planerat.

Finströms kommunfullmäktige reviderar också investeringsbudgeten för det här året som en följd av det ekonomiska läget. Det beslöts på Finströms kommunfullmäktigemöte i går kväll. Man uppmanar dessutom kommunstyrelsen att se över andra budgeterade investeringar under 2020 och ger byggnadskommittén för Rosengårds utbyggnad i uppdrag att se om det går att revidera projketet så att den totala investeringen minskar. Rosengårds utbyggnad ska i sin helhet finansieras med lån.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »