Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 17 oktober, 2016 - 14:43
  • Kommunernas utlåtanden om omsorgsförbundets budget fortsätter trilla in. Finström lämnade in sitt förra veckan. Arkivfoto: Owe Sjöblom.

Finström önskar också bättre info av ÅOF

Nu sällar sig kommunstyrelsen i Finström till den skara som önskar att Ålands omsorgsförbund (ÅOF) bättre motiverar varför man behöver utöka sin personal med sex heltidstjänster nästa år.

I utlåtandet över omsorgsförbundets budgetförslag för 2017 skriver Finström också att företagshälsovård, förebyggande friskvård och övriga personalförmåner bör begränsas till vad medlemskommunerna erbjuder sin egen personal. Man vill också att det klargörs hur stor del av kostnaderna för omsorgsförbundets fastigheter som täcks av hyresintäkter från de boende, och man vill att förbundets avgiftssystem och kostnadsfördelning i större utsträckning anpassas enligt principerna för den lagstadgade samordningen av kommunernas socialtjänst KST.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »