Publicerad: torsdag, 5 december, 2019 - 06:37Uppdaterad: torsdag, 5 december, 2019 - 09:24
  • Ålands idrottscenter får 100.000 euro extra. Arkivbild.

Finström budgeterar stort minus

Kommunstyrelsen i Finström har godkänt budgetförslaget för nästa år och det har ett resultat på minus med drygt 850.000 euro.

I ekonomiplanen för 2021 och 2022 ser det ljusare ut då kommunen ser ut att göra plusresultat.

Kommunstyrelsen godkände också ett utökat driftsbidrag på 100.000 euro till Ålands idrottscenter. De främsta orsakerna till behovet av utökning är bland annat utbyte av kassasystem, ökade kostnader för värme, el och vatten samt personalkostnader.

Även projekteringen av Påsa bostadsområde får tilläggsmedel på 110.000 euro, eftersom det har blivit dyrare än planerat.

Fullmäktige ska ännu godkänna ovanstående punkter innan de blir fastslagna.