Publicerad: torsdag, 11 mars, 2010 - 16:12Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Finskt sjöavtal klart, svenskt medlas

De nya avtalen för den finländska sjöfarten är nu godkända. Arbetsgivarna har kommit överens med facken om handelssjöfartens lönejusteringar ett år framåt. De höjs med cirka 0,7 procent. Själva avtalet löper ut först om två år, och förbättrar särskilt de finländska lastfartygens internationella konkurrenskraft, skriver rederiföreningens vice vd Hans Ahlström i ett pressmeddelande.I Sverige fortsätter medlingen i konflikten mellan arbetsgivarna och sjöbefälen i morgon.