Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 5 april, 2022 - 14:28Uppdaterad: tisdag, 5 april, 2022 - 17:02

”Finns fortfarande problemområden att titta på”

Det finns fortfarande en del problemområden som behöver lösas gällande handeln över den nationella skattegränsen, det menar förvaltningschef John Eriksson som suttit med i den arbetsgruppen som jobbat med frågorna sedan hösten 2021.

- Helt nöjda är vi inte. Vi har från landskapsregeringens håll framhållit att man ska se på möjligheten att ha en skattefrihet för lågvärdesförsändeler till Åland. Det skulle märkbart underlätta för ålänningar, kanske främst för privatpersoner, säger John Eriksson.
En del förenklingar har uppnåtts, bland annat har tiodagars tidsfristen i tvåstegsförfarandet förlängts till, som längst, 61 dagar.
Mandatperioden för arbetsgruppen har nu gått ut och Åland representerades av förvaltningschef John Eriksson, jurist Thomas Löfwenhierta och Robert Lindfors från Ålands företagsbyrå.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »