Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 5 mars, 2021 - 15:22Uppdaterad: fredag, 5 mars, 2021 - 17:20
  • Förvaltningschef John Eriksson. Foto: ÅRTV

Finland tar delar av beredskapslagen i bruk – Åland berörs inte

Riksregeringen meddelade vid en presskonferens i Helsingfors i dag att man tar i bruk fyra paragrafer från beredskapslagen till följd av den förvärrade coronasituationen.

För att trygga bärkraften och funktionsförmågan ger man nu avkall på vårdgarantin, så att mer resurser där det behövs ska kunna flyttas över till kampen mot covid-19.
Sjukhus i särskilt angivna områden får vid behov rätt att avvika från tidsfristerna för icke bråskande hälso- och sjukvård, dock inte om patienters hälsa äventyras.

Kommunikationen från statsrådet ska också koordineras i pandemiärenden, så att medborgare och sammanslutningar alltid ska få klar och begriplig information om pandemins förlopp och de åtgärder som myndigheterna vidtar.
Detta för att förhindra att felaktig eller förvrängd information, som kan utgöra ett hot mot folkhälsan, cirkulerar.

Enligt landskapets förvaltningschef John Eriksson är besluten däremot inte tillämpliga på åländska myndigheter, och påverkar således inte Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »