Publicerad: torsdag, 23 juli, 2020 - 16:16Uppdaterad: torsdag, 23 juli, 2020 - 16:55
  • Foto: Victor Enberg, ÅRTV

Finland återinför reserestriktioner för tre EU-länder

Finland återinför reserestriktioner för Österrike, Slovenien och Schweiz från och med måndag.
Anledningen är försämrat epidemiläge.

Restriktionerna till Sverige kvarstår oförändrade. Det beslöt riksregeringen på sitt möte idag. Restriktioner återinförs också för två länder utanför EU, Australien och Algeriet.

Från och med måndag får man resa fritt från bland andra Sydkorea, Japan, Kina, Thailand och Nya Zeeland. Tidigare har inresea från dessa länder tillåtits endast för arbetsresor och andra nödvändiga resor.

De Schengenländer man rekommenderas vara i karantän i två veckor om man anländer till Finland från är Sverige, Spanien, Luxemburg, Portugal, Polen, Frankrike och Tjeckien.
Karantänrekommendationerna gäller också för Storbritannien.

Finland har bestämt att man kan besluta att ta bort restriktioner gällande ett land som har högst åtta coronafall per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod.

Riksregeringen ser över reserestriktionerna med två veckors mellanrum.