Publicerad: fredag, 6 december, 2019 - 11:07Uppdaterad: fredag, 6 december, 2019 - 12:41

Finansutskottet vill utreda tunnel till Föglö

Mot bakgrund av lagtingets uppmaning att säga upp avtalet för färjetrafik mellan Svinö och Mellanholmen uppmanar Finans- och näringsutskottet landskapsregeringen att säga upp eller omförhandla avtalet samt att avbryta infrastrukturupphandlingen på västra Föglö.

I sitt betänkande skriver utskottet också att landskapsregeringen ska intiera en utredning om en tunnel till Föglö med intentionen att uppnå driftsbesparingar i hela trafiken och skapa högre attraktionskraft i skärgården samt minska miljö- och klimatpåverkan.

Finans- och näringsutskottet uderstryker säkerhetsaspekter, finansieringsmöjligheter, upphandlingsalternativ och lagstiftningsbehov samt möjligheterna att genomföra projektet som föregås av att lagtinget fastställer de ekonomiska ramarna för hela projektet, inklusive västra Föglö.