Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 14 september, 2023 - 06:34Uppdaterad: torsdag, 14 september, 2023 - 10:29

Det finanspolitiska ramverket godkändes av lagtinget

Det finanspolitiska ramverket godkändes av lagtinget i går.

Ramverket förändrar landskapets budgetarbete på flera plan, bland annat genom att lagtinget fastställer rullande treåriga kostnadstak och överskottsmål som ska ses över vart sjätte år.  

Lagtinget gick på finans- och näringsutskottets linje och valde att stryka tillsättandet av ett finanspolitiskt råd för den framtida granskningen av landskapets finanspolitik. Utskottet föreslog i sitt betänkande att granskningen istället skulle kunna utföras av landskapsrevisionen och finans- och näringsutskottet. 

Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2024 och reglerna gäller fullt ut för budgeten 2025.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »