Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 oktober, 2022 - 16:10Uppdaterad: fredag, 7 oktober, 2022 - 16:10
  • Harry Jansson menar att tillvägagångssättet strider mot självstyrelselagen.

”Finansministeriet har inte brytt sig om invändningar”

Finansministeriet och landskapet är oense kring rekryteringsprocessen av en ny landshövding. Från åländskt håll menar man att tillvägagångssättet – återigen – strider mot självstyrelselagen. Finansministeriet, som har utannonserat tjänsten, menar att lagen visst efterlevs.

Vice lantrådet Harry Jansson menar att som läget är nu utannonseras ämbetet som en traditionell statlig tjänst.
- Man ska inte på förhand lägga hinder för presidenten och talmannens gemensamma beslut i frågan, säger han.

Åländska representanter har involverats i rekryteringsprocessen, men enligt Harry Jansson har finans- och justitieministeriet inte brytt sig om deras invändningar.

Juha Sarkio, överinspektör vid Finansministeriet, skriver i ett mejl till Ålands Radio att ”det är självklart att självstyrelselagstiftningen iakttas vid tillsättandet av landshövding, men utöver detta ska också den lagstiftning som gäller statstjänstemän följas vid tillsättandet”.
Han framför att landshövdingen har en mycket viktig uppgift och en särställning bland annat i Ålandsdelegationen, men att han eller hon samtidigt representerar Finlands regering.

”I denna krävande uppgift har han eller hon statstjänstemannastatus och de krav som följer av den”, skriver han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »