Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 18 november, 2022 - 11:13Uppdaterad: fredag, 18 november, 2022 - 12:43
  • Oktober var en bra månad för hotellen. Arkivbild.

Fina siffror för hotellen i oktober

Övernattningarna på de åländska hotellen uppgick i oktober 2022 till 13.400, vilket är en ökning med 53 procent jämfört med oktober 2019 och 3.700 flera än genomsnittet för oktober under 2010-talet. Det här visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Hotellövernattningarna av gäster från Sverige var för första gången i år flera än motsvarande månad 2019, före covid-19-pandemin, samtidigt som också antalet övernattningar av finländare samt gäster från övriga länder steg i relation till oktober 2019. Ser man till året hittills, januari–oktober, har övernattningarna ökat med tio procent jämfört med samma period 2019.

Hotellen i Mariehamn hade betydligt fler övernattningar än under oktober tidigare år under 2000-talet med undantag för oktober 2021. På hotellen i landskommunerna var övernattningarna rekordmånga för oktober hittills under seklet, eller närmare 1.900 stycken. Andelen arbetsrelaterade övernattningar var stor i landskommunerna, 43 procent, medan motsvarande andel i stadens hotell var 20 procent. Totalt sett var tre fjärdedelar av övernattningarna fritidsrelaterade.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »