Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 23 april, 2010 - 08:23Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Fibernät dyrare än beräknat

Driftskostnaden för det nya fibernätet blev i fjol högre än beräknat för Kumlinge kommun som tillsammans med Brändö bygger ett fiberstamnät. I stället för budgeterade 10.000 euro blev Kumlinges del av driftskostnaden i fjol 27.000. Huvudorsaken till fördyringen var att bygget försenades vilket gjorde att man inte fick några intäkter från näthyror. Juridiska kostnader för påtryckningar på projektledaren Skärgårdsnäten bidrog också till fördyringen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »