Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 23 april, 2010 - 17:05Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Fel i upphandling av färjtrafik

Landskapets trafikavdelning gjorde fel när man för ett drygt år sedan upphandlade färjelinjerna Kumlinge-Enklinge och Asterholmalinjen. Det upptäckte nyligen den vikarierande avdelningschefen John Eriksson när avtal skulle skrivas med rederiet Ansgar som sköter trafiken. Upphandlingen borde ha skötts enligt EU:s upphandlingsregler eftersom upphandlingen överskrider tröskelvärdet. Men det gjordes inte, och nu har trafikminister Veronica Thörnroos upphävt upphandlingsbeslutet. Ansgarrederiet ska i alla fall fortsätta att sköta trafiken tills upphandlingen gjorts på rätt sätt, dock längst till årsskiftet. Landskapsregeringen har också beslutat att upphäva de allmänna principerna från år 1999 för driftsentreprenad av färjehållningen, detta eftersom de strider mot nya lagar om upphandling.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »