Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 13 maj, 2022 - 15:55Uppdaterad: fredag, 13 maj, 2022 - 15:55
  • Debatt om budgetmotioner inleds på måndag.

Fedjefjord, kommuner och miljö i budgetmotioner

Det behövs en konsekvensanalys av att dra ner på tvärgående linjens trafik eller så kan man utöka trafiken i stället. Och även andra än jordbrukare behöver ekonomiskt stöd med de stigande kostnaderna för mat och bränsle.

Det är några av förslagen i oppositionens budgetmotioner till förslaget till andra tilläggsbudget som landskapsregeringen presenterade i måndags.

John Holmberg (Lib) vill inte att man drar ner på trafiken på tvärgående linjen mellan Kumlinge och Långnäs.

Rainer Juslin (Lib) föreslår att man istället ska trafikera Långnäs oftare för att avlasta Norra linjen, som tidvis är hårt belastad.

John Holmberg föreslår också att de arbetsgrupper som fått i uppdrag att se över landskapsandelssystemet ändras till en sakkunniggrupp med mandat att komma med ett förslag senast under år 2023.

Jessy Eckerman (S), Nina Fellman (S) och Camilla Gunell (S) vill ha åtgärder för fler än jordbrukarna med anledning av de högre priser som pandemin och Ukrainakriget leder till. De vill också stryka förslaget till tilläggspengar på 360.000 euro för att köpa den begagnade färjan Fedjefjord från Norge. Fyra miljoner ska räcka till färjan, skriver man.

På måndag inleds debatten i lagtinget om förslaget.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »