• Stephan Toivonen får svar på sina frågor om han kontaktar Arsim Zekaj i Eckerö.
Stephan Toivonen och Arsim Zekaj intervjuas av Frippe Granlund
Stephan Toivonen och Arsim Zekaj intervjuas av Frippe Granlund (lång version från Åland idag)
Publicerad: måndag, 19 februari, 2018 - 16:46, uppdaterad: måndag, 19 februari, 2018 - 17:33

Fb-kritik mot bemötande i Eckerö

I drygt en vecka har det blåst snålt kring Eckerö kommun på sociala medier och i dag också i en insändare i Nya Åland.

Bakgrunden är två män från Sverige som tittade in på kommunkansliet och ställde frågor om livet på Åland, enligt egen utsago för att de funderade på att flytta hit. Men samtalet tog en oväntad vändning, när de två började uttala främlingsfientliga åsikter som skäl för att emigrera från Sverige.

Eckerös kanslist upplevde samtalet som direkt obehagligt och männen skrev senare i ett inlägg på Facebook bland annat att resonera om flyktingpolitik eller upplysa om rådande situation i Sverige lät sig inte göras. Kanslisten berättade också om mötet på sin privata Facebooksida, något som lagtingsledamot Stephan Toivonen, Åländsk demokrati, reagerat på. Han vill att kommunen förklarar hur man bemöter personer som vill bosätta sig i kommunen och om det är korrekt av en tjänsteman att beskriva sitt arbete på Facebook.

Kommundirektör Arsim Zekaj säger att han gärna svarar på frågorna om Toivonen kommer till Eckerö.

-Jag känner mig lite beklämd att en lagtingsledamot inte tar kontakt för att få en helhetsbild utan ger sig på en kanslist på det här sättet, säger Arsim Zekaj.

Fler Nyheter

Motstånd och få barn drar ned vaccinationsskyddet

Mia Kontio och Olli-Pekka Lehtonen:
Åland och svenska Österbotten ligger i botten när Institutet för hälsa och välfärd mäter vaccinationsgraden i landet.

Stadsdirektör söker jobb på Justitieministeriet

Barbara Heinonen:
Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen har sökt en tjänst som riksfogde vid Justitieministeriet i Helsingfors. Hon är en av fem sökande till tjänsten. Tjänsten tillsätts i början av december för en tidsperiod på fem år.

Körkortsregistret ska förnyas

Nyhetsnotisen i ljudform:
Det åländska körkortsregistret är i behov av förnyelse, både vad gäller systemuppbyggnad och som teknisk plattform. Det konstaterar landskapsregeringen som nu tecknat avtal med Åda Ab gällande en förstudie för förnyelse av registret. Kostnaden blir enligt landskapsregeringens uppskattning 8550 euro.

Lägenhetshus planeras vid Havsvidden

Nyhetsnotisen i ljudform:
Nu har Bostads Ab Havsvidden i Geta fått jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen. Tillståndet innebär att bostadsbolaget nu kan ingå ett legoavtal med Havsvidden Ab gällande ett markområde där man planerar att uppföra ett lägenhetshus i två våningar. Huset ska rymma åtta lägenheter.

Åländsk skogsindustri påverkas inte ännu av riksstrejk

Kenneth Berndtsson:
De åländska skogsbolagen påverkas inte nämnvärt av strejken inom skogsindustrin i riket. Pappersindustrin är igång igen, men sågverken och fanérfabrikerna har fortfarande strejk. Kennet Berndtsson på Skogax säger att det inte märkts mycket.

50 kommunanställda ska implementeras i KST

KST-ordföranden Runar Karlsson intervjuas av Owe Sjöblom:
När Ålands omsorgsförbund ombildas till Kommunernas socialtjänst (KST) blir personalstyrkan 50 personer större.

Inte samhällets sak att stormsäkra elnätet

Utvecklingsminister Alfons Röblom intervjuas av Tomas Tornefjell:
- I dagsläget finns det inga möjligheter för landskapsregeringen att vara med och betala för att stormsäkra elnätet. Det säger utvecklingsminister Alfons Röblom (HI), som bland annat ansvarar för energifrågor.

WHA-bygget framskrider som planerat

Projektledare Dan Engblom om arbetet på WHA
Ombyggnationen av Wiklöf Holding Arena framskrider som planerat. - Vi har inte stött på några överraskningar alls ännu här på WHA, säger projektchefen Dan Engblom.

Ålbiocom vill anlägga fler våtmarker

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Ålbiocom Ab, alltså tidigare Ålandskomposten Ab, önskar anlägga fler våtmarker för att förbättra reningsstegen av näring, gärna i samarbete med landskapsregeringen. Det här är ett av de konkreta förslag som kommit fram under landskapsregeringens kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sund.