Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 25 januari, 2017 - 11:07Uppdaterad: onsdag, 25 januari, 2017 - 11:10
  • Viking Lines nya fartyg kan få nytt förtöjningssystem i Mariehamn.

Fartyg sugs in till kajen

Förtöjningstrossarna i hamnen ersätts med stora sugproppar.

 Det är planen för ett EU-projekt som Mariehamns hamn ab tillsammans med med Viking Line och hamnarna i Stockholm och Åbo nu söker finansiering för. För Mariehamns hamn skulle sugpropparna kosta sju miljoner euro, varav 30 procent kan fås i EU-bidrag.

- Det är ett miljöprojekt som innebär att tiden i hamnen kan förkortas och färjorna således kan köra saktare i stället, säger vd Leif Ahlqvist.

Ett förtöjningssystem med sugproppar som skjuts ut mot fartygssidan och drar in och håller fast fartyget vid kajen kommer redan i bruk i Helsingfors för Tallink Siljas nya fartyg Megastar. I Mariehamn är det i första hand tänkt för Viking Lines nya fartyg på Åbo-Stockholm-linjen, men projekteringen för det nya förtöjningssystemet innefattar också övriga fartyg som trafikerar Mariehamn.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »