Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 5 april, 2024 - 06:10Uppdaterad: fredag, 5 april, 2024 - 17:11
  • Elhybridmålet kan ta en vända i rättssalen igen.

Färjekonsortiet överväger ny rättsprocess mot landskapet

Ansgar och Finferries kan komma att – återigen – ta landskapsregeringen till rätten. Konsortiet menar att landskapsregeringen begick avtalsbrott då man offentliggjorde detaljer om medlingen.  

Det var i början av februari som landskapsregeringen släppte en mängd tidigare sekretessbelagda dokument kopplade till elhybridärendet. I ett av dokumenten framgår att landskapsregeringen och konsortiet i maj 2023 undertecknat ett avtal om medling och att den tidigare presidenten för Högsta domstolen Timo Esko utsågs till medlare. En knapp månad senare gav han ett förlikningsförslag på knappt 10 miljoner euro, ett förslag konsortiet godkände men landskapsregeringen tackade nej till. 

I ett brev till landskapsregeringen begär konsortiet nu att landskapsregeringen ska medge att man brutit mot sekretessklausulen i avtalet och att man samtidigt bekräftar att man är ansvarig för alla direkta och indirekta skador som förorsakas av avtalsbrottet.  

“Ifall denna begärda bekräftelse inte fås förbehåller sig bolagen rätten att låta tingsrätten fastställa avtalsbrottet och dess rättspåföljder”, skriver konsortiets advokat.  

Konsortiet beskriver avtalsbrottet som “högst allvarligt” och framför att de inte tror att landskapsregeringen skulle ha accepterat om de i hovrätten skulle ha “åberopat landskapsregeringens agerande i medlingen”.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »