Publicerad: torsdag, 3 oktober, 2019 - 17:06Uppdaterad: torsdag, 3 oktober, 2019 - 18:07
  • Eva Sundberg. Arkivfoto: Ålands Radio.
  • Jerker Örjans. Arkivfoto: Tomas Tornefjell.

Får inte stipendium för bok

Jerker Örjans och Eva Sundberg har hos Ålands kulturdelegation sökt ett stipendium på 1.000 euro för sin bok ”Nyängsgården 1955-2015”. Delegationen avslog ansökan med motiveringen att boken bedöms vara ett småtryck.

Författarna överklagade beslutet till Ålands förvaltningsdomstol med motiveringen att boken inte är ett småtryck, vars riktlinjer är en publikation på 42 sidor. Deras bok är 49 sidor.

ÅFD har nu behandlat ärendet och avslår besväret. Man konstaterar bland annat att det är upp till kulturdelegationen att besluta om utdelade budgetmedel efter egen övervägning. Lagen föreskriver heller inte enskilda sökanden någon rätt till understöd.