Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 6 mars, 2020 - 11:44Uppdaterad: fredag, 6 mars, 2020 - 14:58
  • Åklagaren yrkar på fängelsestraff för en kvinna som står åtalad för flera brott. Arkivfoto.

Fängelse yrkas för stöldförsök

Fängelse i minst 11 månader, inklusive straffskärpning och verkställighet av ett tidigare villkorligt straff från den 15.11.2019. Det anser åklagaren vara ett rättvist straff för en kvinna som enligt stämningsansökan har gjort sig skyldig till försök till stöld i en lokal som tillhör Bostads Ab Folkhälsanhuset i Mariehamn.

Där gjorde hon sig även skyldig till skadegörelse genom att tömma en pulversläckare inne i lokalen. Kvinnan har även genomfört ett stöldförsök i Mariehamns stads ungdomslokal Uncan, samt ett försökt till bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel. Åklagaren anser att svaranden ska hållas häktad tills dom ges. För det fall att tingsrätten dömer henne till ett ovillkorligt fängelsestraff ska hon fortfarande hållas häktad tills verkställigheten av straffet inleds, det motiveras med att svaranden i flera domar har dömts till fängelsestraff för flera brott som har begåtts med korta mellanrum och häktningen är behövlig för att hindra fortsatt brottslig verksamhet av lika allvarlig art.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »