Publicerad: torsdag, 16 maj, 2019 - 11:15Uppdaterad: torsdag, 16 maj, 2019 - 12:04
  • Fallet prövas i Åbo hovrätt. Foto: Markus Koljonen/Wikimedia Commons.

Familjemedlemmens delaktighet i Visit Åland-förskingringen prövas

Åbo hovrätt prövar om familjemedlemmen till den förskingrande ekonomichefen på Visit Åland gjorde sig skyldig till penningtvätt av oaktsamhet. Igår hölls huvudförhandlingen i hovrätten och om en månad beräknas domen falla.

 

Det var i februari ifjol som tingsrätten dömde den tidigare ekonomichefen på Visit Åland, som under sex års tid förskingrade över 550.000 euro av verksamhetens medel, till villkorligt fängelse i två år samt 90 dagars samhällstjänst.

Den familjemedlem som i samma fall åtalades för penningtvätt av oaktsamhet alternativt häleri av oaktsamhet, frikändes dock på grund av att tingsrätten inte ansåg det styrkt att familjemedlemmen hade skäl att misstänka varifrån de stora beloppen pengar kom från.

Landskapsåklagare Ina Johansson och Visit Åland besvärade sig till Åbo hovrätt vad gäller familjemedlemmens inblandning och hovrätten uppger att man prövar fallet.