Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 8 mars, 2021 - 05:56

Fall av långtidscovid också på Åland

Även på Åland finns personer som har eller har haft symtom lång tid efter att de insjuknat i covid-19.

Jun Nagamori, smittskyddsläkare vid ÅHS, säger att kunskapsläget gällande covid-19 förändras hela tiden, men att engelska studier pekar på att ungefär 10 procent har besvär 12 veckor efter att de insjuknat.

-Jag skulle säga att det är väldigt vanligt att man har besvär med trötthet, lättare andfåddhet, nästäppa och bortfall av lukt- och smaksinnet, säger han.

På Åland finns enstaka patienter som har kognitiva besvär och några som haft avvikande blodprov gällande leverfunktion. Behandlingen av långtidscovid individanpassas efter de aktuella symtomen, säger Jun Nagamori.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »