Publicerad: onsdag, 27 december, 2017 - 07:13Uppdaterad: onsdag, 27 december, 2017 - 08:06
  • Eckerö gjorde en miss med faktureringen till Krutbyn Ab. Arkivfoto Malin Lundberg.

Fakturamiss i Eckerö

Eckerö går miste om drygt 25.000 euro exklusive moms eftersom Krutbyn Ab inte varit registrerad i faktureringssystemet för vatten- och avloppsavgifter vad avser vattenmätaren som förser Smartpark med färskvatten.

På kommunstyrelsens senaste möte informerades om att Krutbyn Ab som en följd av detta inte fakturerats för vatten- och avloppsavgifter från 2015 fram till konkursen 2017 då Lekland Åland Ab tog över verksamheten.
Kommunen har nu vidtagit åtgärder för att något liknande inte ska hända igen och kommundirektören föreslår också att man anlitar en erfaren revisor för att gå igenom vatten- och avloppsfaktureringen. Kommunen har också försökt utreda om man kan kräva en del av fodran från det nya bolaget Lekland Åland Ab, men man har inte fått något besked från Finlands kommunförbund som man ställt frågan till.

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att tydliggöra händelseförloppet innan styrelsen kan fatta beslut om att anlita revisorn och om att avskriva fordran och bokföra den som kreditförlust. Kommundirektören ska också utreda vad som fakturerats till det nya bolaget Lekland Åland Ab.