• Eckerö gjorde en miss med faktureringen till Krutbyn Ab. Arkivfoto Malin Lundberg.
Publicerad: onsdag, 27 december, 2017 - 07:13, uppdaterad: onsdag, 27 december, 2017 - 08:06

Fakturamiss i Eckerö

Eckerö går miste om drygt 25.000 euro exklusive moms eftersom Krutbyn Ab inte varit registrerad i faktureringssystemet för vatten- och avloppsavgifter vad avser vattenmätaren som förser Smartpark med färskvatten.

På kommunstyrelsens senaste möte informerades om att Krutbyn Ab som en följd av detta inte fakturerats för vatten- och avloppsavgifter från 2015 fram till konkursen 2017 då Lekland Åland Ab tog över verksamheten.
Kommunen har nu vidtagit åtgärder för att något liknande inte ska hända igen och kommundirektören föreslår också att man anlitar en erfaren revisor för att gå igenom vatten- och avloppsfaktureringen. Kommunen har också försökt utreda om man kan kräva en del av fodran från det nya bolaget Lekland Åland Ab, men man har inte fått något besked från Finlands kommunförbund som man ställt frågan till.

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att tydliggöra händelseförloppet innan styrelsen kan fatta beslut om att anlita revisorn och om att avskriva fordran och bokföra den som kreditförlust. Kommundirektören ska också utreda vad som fakturerats till det nya bolaget Lekland Åland Ab.

Fler Nyheter

Räknar inte med skolstart före sommarlovet

- Vi räknar inte med att det blir någon ordinarie verksamhet i skolorna mer den här terminen. Det säger Mathias Eriksson, skoldirektör för Södra Ålands högstadiedistrikt.

Staden förlorar miljoner i intäkter

Barbara Heinonen:
Mariehamns stad inleder samarbetsförhandlingar till följd av att flera verksamheter tvingats stänga eller minska ner under undantagstillståndet.

Föräldrar önskar skolmat trots distansundervisning

Laura Vauras:
En vädjan om att skolmat borde ordnas även för barn som just nu har distansundervisning har seglat upp bland åländska föräldrar på sociala medier.

Eckerö ställer in alla turer till 13 maj

Nyhetsnotisen i ljudformat:
M/S Eckerö ställer in sina turer fram till den 13 maj eftersom finska staten nu tagit beslut om att förlänga undantagstillståndet till dess.

Mariehamns skolledning möts i eftermiddag

Nyhetsnotisen i ljudformat
I eftermiddag möts skolledningen i Mariehamn för att diskutera detaljer kring skolfrågan efter att riksregeringen igår beslutade förlänga undantagstillståndet till den 13 maj.

Passagerartrafik stoppas antagligen

Johanna Boijer-Svahnström:
Regeringen i Helsingfors stoppar inom kort sjöfartens passagerartrafik från utlandet.

Nu testas ÅHS-personal mer frekvent

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Sjukvårdspersonal ska testas mer frekvent för covid-19.

Mariehamn samarbetsförhandlar

Nyhetsnotisen i ljudformat
Mariehamns stad meddelar att man nu inleder samarbetsförhandlingar.

Löparbanor kan bli försenade

Löparbanorna som ska levereras till nya Baltic friidrottsarena kan bli försenade på grund av coronasituationen.