Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 19 september, 2023 - 22:00Uppdaterad: tisdag, 26 september, 2023 - 10:39

Få unga ställer upp i lagtingsvalet – endast en ung är kvinna

Endast tio av de 205 kandidaterna som ställer upp lagtingsvalet är 30 år eller yngre.  

Det betyder att åldersgruppen med personer mellan 18 och 30 år är underrepresenterad. Gruppen utgör cirka 13,4 procent av den åländska röstberättigade befolkningen men bara 4,9 procent av kandidaterna.  

Statsvetaren Siv Sandberg säger att det här följer ett mönster som också syns på andra håll.  
– Den här åldersgruppen är fortfarande i ett sådant livsskede att politik kanske inte är högst uppe på dagordningen. På Åland har vi ytterligare omständigheter, där människor är i Finland eller Sverige för att studera och där folk som flyttat till Åland ännu inte har hembygdsrätt, säger hon.  

Ett parlament ska ta hela befolkningens behov i beaktande men om grupper är underrepresenterade riskerar deras perspektiv att gå förlorade. 
– Ifall det är så att skillnaderna mellan värderingar och preferenser är starka så kan det skapa ytterligare klyftor mellan den politiska eliten och medborgarna, säger Sandberg.   

Av de tio kandidaterna som är 30 år eller yngre är endast en kvinna, något som enligt Sandberg kan bero på slumpen. Samtidigt konstaterar hon att fler män än kvinnor på Åland är engagerade inom politiken.  
– Här skiljer sig Åland i viss mån från hur det är Finland i riksdagsvalen där de yngre kvinnorna gjort en frammarsch på ganska bred front under de två senaste valen, säger Sandberg.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »