Publicerad: torsdag, 24 januari, 2019 - 15:42Uppdaterad: torsdag, 24 januari, 2019 - 17:07
  • Ålands Telefonandelslag har tagit in extra personal och jobbar över hela Åland för att reparera de teleledningar som ligger nere. Foto: Nina Eriksén

Extra personal röjer telefonlinjerna

Prognosen för de som fortfarande saknar telefon eller bredband är att de flesta ska har tjänsterna tillbaka den här eller nästa vecka.

Ålands Telefonandelslag meddelar att de förstärkt sin personal med externa trädröjningsentreprenörer som jobbar på västra, norra och östra delen av fasta Åland. Arbetet gäller i första hand att ta bort träd från linjerna. Kabelrepartioner som gäller flera abonnenter repareras först vilket kommer ske både på kvällar och helger.
De som ännu inte felanmält uppmanas göra det och skogsägare som har teleledningar över sina marker bör höra av sig om de ska hugga i skogen. Ålands Telefonandelslag kommer då ut och markerar liggande kablar.