Publicerad: måndag, 16 september, 2019 - 07:58Uppdaterad: måndag, 16 september, 2019 - 17:11
  • Pasi Kokkonen, ambassadråd från Finlands ständiga representation vid EU, lantrådet Katrin Sjögren och Hanna Lehtinen, ambassadör vid KUSP. Foto: Felix Quarnström.

EU:s säkerhetskommitté besöker Åland

Idag besöker EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, KUSP, Åland. Representanter för de 28 medlemsländerna deltar i ett seminarium tillsammans med Fredsinstitutet och Martti Ahtisaari-institutet och Ålandsexemplet och Ålands roll i säkerhetspolitik och hållbarhetsarbetet kommer att lyftas fram.

- Utrikes- och säkerhetspolitik har blivit mer gemensamt inom EU, och är en av de nyaste och minst utvecklade grenarna, säger Hanna Lehtinen, Finlands ambassadör till KUSP.
Mötet på Åland är ett av de som under Finlands ordförandeskap i EU ordnas i riket, och ett av bara tre som äger rum utanför Helsingfors.
- Från Ålands sida är vi väldigt glada att ett av mötena förläggs här. Vi har varit aktiva när Finland började planera sitt ordförandeskap, och att Ålandsmodellen och vårt hållbarhetsarbete uppmärksammas är något vi är ärade över, säger lantrådet Katrin Sjögren.