Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 20 juli, 2021 - 08:05Uppdaterad: tisdag, 20 juli, 2021 - 09:25
  • EU-kommissionen har kommit med ett förslag på ett gemensamt europeiskt system med digital identifiering. Arkivfoto: Nina Smeds.

Europeiskt e-id kan införas

Ett Europeiskt e-id kan bli aktuellt.

I början av juni kom EU-kommissionen med ett förslag på ett gemensamt europeiskt system med digital identifiering. Redan i dagsläget används nationella e-identiteter inom många länder för att identifiera sig på både privata och offentliga digitala plattformar.

Med ett e-id kan man alltså identifiera sig på nätet när man loggar in till olika tjänster. Målet är att medlemsstaterna senast i september 2022 ska enas om verktygslådan för att genomföra den europeiska ramen för digital identitet, och att kommissionen ska offentliggöra verktygslådan i oktober 2022. När den tekniska ramen har godkänts kan den testas i pilotprojekt.

Inom det nordiska samarbetet har det i flera år förts en diskussion om ett gemensamt nordiskt e-id-system.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »