Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 16 juli, 2018 - 20:24Uppdaterad: tisdag, 17 juli, 2018 - 11:03
  • Nils Torvalds tog initiativet till Ålandsbesöket. Foto: Tomas Tornefjell

Europaparlamentets fiskeriutskott besöker Åland

En delegation på 15 personer från Europaparlamentets fiskeriutskott är på Åland för att bekanta sig med fiskerinäringen runt Östersjön i allmänhet och det åländska, småskaliga fiskeriet i synnerhet.

Under måndagen träffade man representanter från yrkesfisket, fritidsfisket och vattenbruket. Under tisdagen ska delegationen med Europaparlamentarikerna António Marinho e Pinti från Portugal, Ulrike Rodust från Tyskland, Renata Briano från italien och Nils Torvalds från Finland besöka fiskodlingarna Fifax och Storfjärdens fisk och åka ut på en fisketur tillsammans med Ålands fiskare.

- Fisket har speciella förutsättningar här och jag föreslog ett besök på Åland för att utskottet skulle få en större förståelse för de förutsättnigar som råder i den här delen av världen, säger Nils Torvalds.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »