Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 8 december, 2010 - 16:15Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Eurons kris märks ej på Åland

-Att euron är en valuta i kris just nu är inget man egentligen märker av på Åland. Det säger Andelsbankens vd Håkan Clemes. Det sker ingen överföring av förmögenheter från euro till andra valutor och finns heller ingen oro på finansmarknaden till följd av kriserna i flera EU-länder. För Håkan Clemes är det inget tänkbart scenario att euron skulle försvinna som valuta, och därför anser han att också länderna inom valutasamarbetet måste ställa upp med krishjälp, som man gjort i Grekland och Irland. Förstärkningen av den svenska kronan i takt med eurons kris är något som gynnar Åland, det tror såväl Håkan Clemes som ekonomen Olof Erland. De anser att det gagnar konsumtionen på hemmaplan och på sikt även turismen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »