Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 5 december, 2023 - 15:00Uppdaterad: tisdag, 5 december, 2023 - 16:37

EU-parlamentariker tveksam till LR:s beslut att skjuta havsörn

EU-parlamentarikern Nils Torvalds (SFP) var skeptisk då landskapsregeringen i våras beslöt att tillåta skyddsjakt på havsörn för att skydda ejderstammen. 

– Jag var lite tveksam eftersom det lätt leder till hårda motreaktioner, säger han.  

Han visar samtidigt förståelse för beslutet i och med att havsörnspopulationens tillväxt påverkar ejderstammen som söker sig närmare människor för skydd. 

– I den meningen kanske vi behöver åtgärder för att skydda ejdern, säger han.  

Havsörnen skyddas enligt EU:s fågeldirektiv men så vitt Torvalds vet så väckte landskapsregeringens beslut inte ont blod i EU.   

Ett annan population som under de senaste åren vuxit är sälen. Torvalds hoppas och tror att EU-förbudet mot att sälja sälprodukter kan luckras upp i närtid. Enligt honom behövs större möjligheter att kunna använda säl för att intresset för jakten ska öka.  

– I något skede måste någon klara av att tänka klart i den här saken. Vi börjar ha en fruktansvärt överstor sälpopulation i Östersjön, säger Torvalds.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »