Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 1 december, 2023 - 06:03
  • Ska dessa bilar klassas som uttjänta? Arkivbild.
  • Gunnar Westling, miljöingenjör vid landskapsregeringen. Foto: Peter Grönholm

EU-förslag med skrotningskriterier väcker oro bland bilentusiaster

Ett EU-förslag, som bland annat skulle reglera när ett fordon bör skrotas, har väckt kritik bland bilentusiaster. Förslaget kommer med höjda krav för fordonsdesign men också kriterium för när ett fordon ska klassas som uttjänt. 

– Det är till exempel att fordonet har skurits i bitar, att bilen brunnit upp eller att vissa viktiga komponenter har avlägsnats från fordonet, säger Gunnar Westling, miljöingenjör vid landskapsregeringen.  

Ett kriterium som har orsakat debatt är att ett fordon kan beräknas som avfall ifall det inte genomgått en kontrollbesiktning på två år. Westling förklarar dock att det kriteriet endast skulle kunna användas tillsammans med något av de mer substantiella kriterierna. Förslaget kunde däremot påverka möjligheten att ha så kallade “reservdelsbilar”.  

Syftet med kommissionens förslag är att underlätta övergången till cirkulär ekonomi, öka återvinningen men också adressera utmaningarna med avveckling av fordon. Förslaget behandlas nu av medlemsländerna och någon exakt tidsplan finns inte. 

– Det kan tre månader, det kan ta ett halvår. Förslaget kanske inte ens går igenom – utan man lägger ned det, säger Westling. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »