Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 30 november, 2022 - 16:45Uppdaterad: onsdag, 30 november, 2022 - 19:41

Ersättande lokaler behövs när Skogsgläntan renoveras

Saltviks kommun behöver hitta ersättande lokaler för daghemmet Skogsgläntan nästa år då byggnadsarbeten ska göras.

Projektledarens bedömning är att verksamheten behöver hållas i ersättande lokaler under byggtiden, eftersom ventilationsarbetet som ska göras blir svårare och mer omfattande än väntat. Tidigare hade kommunen tänkt att daghemmet skulle bedriva sin verksamhet i de utrymmen som inte berörs av köks- och ventilationstillbyggnaden, men nu behöver man titta på andra lösningar, till exempel moduler.

Saltviks utbildningsnämnd höll möte nyligen och då gav man utbildningschefen i uppdrag att utreda olika alternativ närmare och se vad olika lösningar kan kosta.

Byggtiden beräknas pågå 1 juni 2023–31 januari 2024.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »